Sign In

Skip Navigation LinksUnit Pendidikan Khas

​Visi
Pendidikan Inklusif Berkualiti
Pendidikan Inklusif bermakna semua kanak-kanak / pelajar termasuk mereka yang berkeperluan khas diberi peluang untuk belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka di dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang sama

Misi
Menyediakan dan melaksanakan program dan khidmat bantu yang berkualiti bagi membolehkan pelajar-pelajar berkeperluan khas mencapai potensi maksima
Unit Pendidikan Khas adalah komited kepada pembangunan negara (nation building) dan berperanan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, supaya pelajar-pelajar menjadi warga negara yang berjaya

​Pengenalan
​Ketua Unit
Yang Mulia Awang Eddy Fazlin bin Haji Amdan (Pemangku Ketua)
​Alamat​Simpang 240, (Kawasan SR Pintu Malim)
Kg Pintu Malim,
Jalan Kota Batu, BSB
​Hubungi​Tel: 244 6553      
Fax: 244 6551
Emel: upk@moe.gov.bn

Cawangan Daerah
Cawangan​Perkhidmatan​Alamat
​Brunei Muara
- Pentadbiran, Kewangan dan ICT
- Perancangan, Penyelidikan dan Perkembangan
- Perkhidmatan Bantuan Pelajaran Peringkat Rendah
- Perkhidmatan Bantuan Khusus Pendidikan Cerdas Pintar

​Simpang 240, (Kawasan SR Pintu Malim)
Kg Pintu Malim,
Jalan Kota Batu, BSB

Tel: 244 6553      Fax: 244 6551
Emel: upk@moe.gov.bn
​- Perkhidmatan Profesional Bersekutu;
  • Perkhidmatan Psikologi Pendidikan
  • Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan dan Percakapan
  • Perkhidmatan Pemulihan Cara Kerja
  • Perkhidmatan Bantuan Khusus Intervensi Disleksia
​Bunglow C5, Simpang 373-18,
Kawasan Maktab Duli PMMB
Jalan Pasar Baharu  BE1318

Tel: +673 245 4155

​- Perkhidmatan Bantuan Pelajaran Peringkat Menengah​Bunglow C7, Simpang 373-69,
Kawasan Maktab Duli PMMB
Jalan Pasar Baharu  BE1318

Tel: +673 245 4149
​- Perkhidmatan Bantuan Khusus Pelajar Berkeperluan Khas Tahap tinggi
- Perkhidmatan Bantuan Khusus Deria Penglihatan
- Perkhidmatan Bantuan Khusus Deria Pendengaran

​Bunglow C14, Simpang 373-18,
Kawasan Maktab Duli PMMB
Jalan Pasar Baharu  BE1318

Tel: +673 244 6550
​Daerah Tutong​Barek SM Sufri Bolkiah, Tutong 

Tel : 4260816
​Daerah Belait​Bunglow Kelas C
No. 375 Simpang 37-35,
Jalan Setia Negara,
Kawasan SM Perdana Wazir,
Kuala Belait 

Tel: 3330461/2
​Daerah Temburong​Bangunan Jabatan Sekolah-sekolah,
Jalan Kg Menengah, Bangar PA 1351

Tel: 5222115

​Pendahuluan
​Unit Pendidikan Khas (UPK), Kementerian Pendidikan, ditubuhkan pada tahun 1994 berperanan untuk merancang dan melaksana dasar pendidikan khas dan merupakan agensi utama bagi menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan dan program-program pendidikan khas di sekolah-sekolah seluruh negara

​Polisi
​“Dasar Pendidikan Khas” yang telah diisytiharkan pada tahun 1997 adalah berasaskan prinsip pendidikan inklusif iaitu;
     “Semua kanak berkebolehan mengikuti pembelajaran dalam persekitaran dan suasana yang sesuai"
      "Persekitaran pembelajaran yang sesuai dapat dibentuk dan diwujudkan di dalam sekolah inklusif. Sekolah inklusif ialah sekolah yang dapat memberi pengajaran yang sesuai         kepada semua kanak-kanak mengikut kebolehan individu"

(Garispandu Dasar Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, 1997)

Fungsi
Memantau perlaksanaan Dasar Pendidikan Inklusif
Melibatkan diri dalam perancangan jangka masa panjang mengikut keutamaan Pendidikan Inklusif bagi Brunei Darussalam
Merancang dan melaksanakan program-program pendidikan khas
Merancang dan menyediakan perkhidmatan bantuan kepada pelajar berkeperluan khas
Merancang dan memberi latihan berterusan bagi perkembangan profesionalisme guru
Melaksanakan pengujian dan penilaian psychometric/psychoeducational untuk mengenalpasti tahap kebolehan pelajar berkeperluan khas di bilik darjah
Menilai keberkesanan program pendidikan dan perkhidmatan bantuan bagi pelajar berkeperluan khas
Menggumpul data / maklumat  pelajar-pelajar yang berkeperluan khas
Menjadikan UPK sebagai Pusat Sumber Rujukan Pendidikan Khas / Pendidikan Inklusif
Bekerjasama dengan agensi-agensi dalam dan luar negeri bagi memberi khidmat bantuan yang lebih efektif kepada individu berkeperluan khas
Memberi kesedaran mengenai Pendidikan Khas/Pendidikan Inklusif kepada orang awam
Meningkatkan penglibatan ibubapa dan penjaga dalam membantu pelajar yang berkeperluan khas

​Struktur Organisasi
UPK OG.png

​Perkhidmatan/ Bantuan Khusus
​Perkhidmatan Professional Bersekutu
Perkhidmatan Psikologi Pendidikan
Perkhidmatan Pemulihan Pertuturan dan Percakapan
Perkhidmatan Jurupulih Cara Kerja
Perkhidmatan Bantuan Khusus
Pelajar Berkeperluan Khas Tahap Tinggi
Pelajar Berkeperluan Khas Disleksia
Pelajar Berkeperluan Khas Deria Pendengaran
Pelajar Berkeperluan Khas Deria Penglihatan
Pendidikan Cerdas Pintar
​Perkhidmatan Bantuan Pembelajaran
Peringkat Rendah
Peringkat Menengah & Pengajian Tinggi

​Program dan Inisiatif
​Program yang dijalankan oleh UPK
1. Program Bantuan Pembelajaran
2. Program Pra-Vokasional
3. Program Kebangsaan Cerdas Pintar
Inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh UPK
Literasi
Numerasi
Skill Based
Kemahiran Berkomunikasi
Braille, Mobiliti & Orientasi
Bahasa Isyarat / Sign Language
Intervensi Disleksia
Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral
Sukan, Kokurikulum dan Kesenian
Teknologi Assistif

Pihak Berkepentingan
Pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta
Guru-guru di sekolah-sekolah kerajaan dan swasta
Ibu-bapa dan penjaga
Pemimpin-pemimpin sekolah dan pendidikan
Agensi-agensi kerajaan yang berkenaan
Sektor koporat Swasta
Persatuan/agensi seukarelawan yang memberi perkhidmatan kepada individu berkelainan upaya
Masyarakat

Program/Aktiviti Sepanjang Tahun
14 Februari 2018Larian Amal Anak Adalah Anugerah (AAA)
210 Februari 2018Majlis Penyampaian Sijil Pelajar Lepasan Program Pra-Vokasional
3Majlis Penyampaian hadiah kepada peserta-peserta peraduan penulisan cerita dalam braille  sempena "World Braille Day" (4 Januari setiap tahun)
45 Mei 2018Kuala BelaitKarnival Unit Pendidikan Khas
58 Mei 2018Brunei Muara
612 Mei 2018Temburong
715 Mei 2018Tutong
85 Jun 2018Pertandingan menghafaz surah-surah lazim bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah
97 Ogos 2018Majlis Penyampaian Pingat dan Sijil Peraduan Local Information Technology Competition (LITC) for youths with disabilities:
1029 November 2018Kem Anak Adalah Anugerah (AAA)
Aktiviti Sepanjang Tahun
1School Review, School Based Team Meeting, School Planning Meeting, School Transition Meeting, Konsultasi.
2.Mengendalikan berbagai program latihan seperti bengkel, kursus singkat untuk guru-guru.


*Dikemaskini 14/8/2018