Deputy Minister of Education receives courtesy call from Republic of Singapore

Aug 26, 2019

Monday, 26 August 2019 - Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh, Deputy Minister of Education receives courtesy call from His Excellency Mr. Chee Hong Tat, Senior Minister of State, Ministry of Trade and Industry and Ministry of Education, Republic of Singapore. The event takes place at the Deputy Minister Office, Level 6, Ministry of Education, Old Airport Berakas.

IMG-20190826-WA0015.jpg

Deputy Minister of Education and His Excellency Mr. Chee Hong Tat

 ________________________________________________________________

Isnin, 26 Ogos 2019 - Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh, Timbalan Menteri Pendidikan menerima kunjungan muhibbah Tuan Yang Terutama Mr. Chee Hong Tat, Menteri Negara Kanan, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan & Kementerian Pendidikan, Republik Singapura. Kunjungan tersebut diadakan di Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan, Tingkat 6, Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama Berakas.