Minister of Education Work visit to Sekolah Rendah Haji Tarif

May 5, 2018

lawatan4.jpg

5 May 2018 - Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Minister of Education during his work visit to Sekolah Rendah Haji Tarif, Kampung Tamoi, Bandar Seri Begawan.

lawatan2.jpg

lawatan1.jpg

lawatan3.jpg

________________________________________________________________________________________________________

Pada hari Sabtu, 5 Mei 2018, Yang Berhormat Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan bersama rombongan telah mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Rendah Haji Tarif, Kampung Tamoi, Bandar Seri Begawan.