Sign In

Skip Navigation LinksLocal Job Vacancies

​​​Please allow a few seconds for our online folder to load. All the latest files regarding job vacancies will be available for download below.

  
  
  
Folder: Guru Jabatan Sekolah-Sekolah (Closing Date 9 February 2019)
  
2/4/2019 10:31 AM
Folder: Ketua Penyelia Rancangan Permakanan Sekolah (Closing Date 31 December 2018)
  
12/10/2018 3:15 PM
Folder: Pegawai kewangan Kanan Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan (Closing Date 05 January 2019)
  
12/31/2018 10:25 AM
Folder: Pegawai Pelajaran Jabatan Peperiksaan (Closing Date 02 February 2019)
  
1/29/2019 3:35 PM
Folder: Pegawai Pelajaran Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Closing Date 02 February 2019)
  
1/29/2019 3:37 PM
Folder: Pegawai Pelajaran Kanan Jabatan Pendidikan Kokurikulum (Closing Date 16 February 2019)
  
1/29/2019 3:38 PM
Folder: Pegawai Pelajaran Kanan Jabatan Perkembangan Kurikulum (Closing Date 5 January 2019)
  
12/8/2018 12:31 PM
Folder: Pegawai Pelajaran Kanan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan NBD (Closing Date 7 January 2019)
  
12/10/2018 3:19 PM
Folder: Pegawai Pelajaran Unit Pendidikan Khas (Closing 14 January 2019)
  
1/5/2019 11:08 AM
Folder: Pegawai Urusan Rumah Tangga Institut Pendidikan Teknikal Brunei (Closing Date 09 March 2019)
  
2/25/2019 3:56 PM
Folder: Pengajar Teknik Institut Pendidikan Teknikal Brunei (Closing Date 4 March 2019)
  
2/25/2019 3:56 PM
Folder: Penolong Penyelia Rancangan Permakanan Sekolah (Closing Date 9 February 2019)
  
2/4/2019 10:37 AM
Folder: Penyambut Tetamu Operator Telefon (Closing Date 14 January 2019)
  
1/5/2019 11:09 AM