Sign In

Skip Navigation LinksHigher Education Division

*This is a Malay Version

​Visi
​Pengajian tinggi yang bertaraf dunia yang menyokong pembangunan negara

​Misi
Menyediakan persekitaran bagi meningkatkan kualiti pengajian tinggi dan responsif kepada kehendak pembangunan negara

Pendahuluan
​​Ketua Bahagian​Yang Mulia Dayang Siti Zuliana binti Haji Abd Samad
​Alamat​Tingkat 5, Block B
Kementerian Pendidikan
Jalan Airport Lama
Berakas BB3510
Brunei Darussalam
​Hubungi​Tel:+673 2381224
Fax:+673 2380880

​Huraian
Pencapaian lebih 20 tahun pengajian tinggi di negara ini adalah sangat signifikan dan ianya telah membuka jalan kepada perkembangan lanjut sektor pengajian tinggi.  Dalam usaha untuk mengenalpasti hala tuju dan perkembangan lanjut pengajian tinggi di negara ini, Bahagian Pengajian Tinggi telah ditubuhkan pada 1 April 2008

​Objektif
Bahagian Pengajian Tinggi ditubuhkan dengan matlamat menyediakan persekitaran bagi meningkatkan kualiti pengajian tinggi dan responsif kepada keperluan perkembangan negara termasuk meningkatkan keupayaan institusi pengajian tinggi dari segi akademik, penyelidikan dan kepakaran, dan memastikan sektor pengajian tinggi di negara ini berkembang  ke arah menyokong kehendak pembangunan negara dan mempunyai kualiti antarabangsa

Aktiviti
Bahagian Pengajian Tinggi memainkan peranan penting dalam lanskap pengajian tinggi negara dengan perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang bertujuan bagi meningkatkan prestasi akademik, penyelidikan serta rangkaian perhubungan secara khasnya dan keseluruhan institusi amnya.

 • HECAS
 • Projek-projek Kebangsaan
 • Quality Assurance
 • Perkembangan Sumber Tenaga Manusia
 • Skim Perkhidmatan Tenaga Akademik Institusi Pengajian Tinggi Awam (SPTA)
 • HE EXPO
 • Pengantarabangsaan
 • SEAMEO RIHED
 • AIMS
 • AUN
 • ASEM

​Struktur Organisasi
HEDss2.png