Majlis Penganugerahan Akademik Dan Graduasi [Anj.: SMPJNPHAB

Start Time: March 13, 2019 12:00 AM
End Time: March 13, 2019 11:59 PM
Location: SM Pg Jaya Negara Pg Haji Abu Bakar (SMPJNPHAB), Kuala Belait

Tetamu Kehormat: YM Shaikh Haji Khalid bin Shaikh Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Serikandi