Bengkel Kesedaran Celik Kewangan

Start Time: March 13, 2019 9:30 AM
End Time: March 13, 2019 11:30 AM
Location: Sekolah Menengah Katok

Anjuran: Jabatan Perkembangan Kurikulum melalui Unit Keusahawanan dan Perdagangan dan Unit Pengajian Kemasyarakatan yang dikelolakan bersama Tabung Amanah Pekerja (TAP), Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Persatuan Perancangan Kewangan Brunei Darussalam (FPAB). Sekolah yang dijemput: - Sekolah Menengah Katok (Melibatkan 30 orang pelajar dan 3 orang guru pengawas) - Maktab SOAS (Melibatkan 10 orang pelajar dan 1 orang guru pengawas) - Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar (Melibatkan 10 orang pelajar dan 1 orang guru pengawas)