Community Service Program (‘As-Souq Al-Majani’)

Start Time: May 17, 2018 8:00 AM
End Time: May 17, 2018 12:00 PM
Location: SM Sayyidina Abu Bakar Hall

Program Khidmat Masyarakat (‘As-Souq Al-Majani’) Sumbangan derma - Makanan/minuman, buku-buku dan barang-barang keperluan kebersihan diri bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan di SM Sayyidina Abu Bakar Tahun 7-11dan SR Jalan 49 dibawah Skim Miftah An-Najah(SMN). Organized by - Couselling Unit SM Sayyidina Abu Bakar, RPN Lambak Kanan Location - Dewan SM Sayyidina Abu Bakar